Při odvzdušňování je vhodné mít po ruce nádobu na unikající vodu.

Nehřeje vám naplno zapnuté topení? A nebo se z radiátorů ozývají šplouchavé či jiné zvuky? Pak je nejvyšší čas otopný systém odvzdušnit. Poradíme vám, jak nejlépe postupovat i nač si dát pozor.

Kdy a jak často odvzdušňovat

Odvzdušňování, respektive odplyňování, otopné soustavy je ideální provádět před začátkem topné sezóny, po opravách či rekonstrukcích a dále pak v intervalu 3 měsíce, popř. podle potřeby. Signálů, že je radiátory potřebují odvzdušnit, je hned několik. Kromě toho, že se zapnutý radiátor neprohřívá rovnoměrně, to bývají i různé zvuky (rachocení, šplouchání).

Pomůcky na odvzdušnění topení

  • vhodná nádoba na odkapávající vodu (např. sklenice, hrnek, miska)
  • utěrka nebo hadr
  • odvzdušňovací klíč pro radiátory, popř. šroubovák příslušné velikosti

Odvzdušnění krok za krokem

Termostatickou hlavici (ventil) radiátoru musíme před odvzdušňováním nastavit na maximum, tedy úplně otevřít. V bytovém domě se doporučuje vypnout oběhové čerpadlo. Vyčkáme přibližně 30-60 minut, až se vzduchové bubliny v radiátorech shromáždí, a můžeme začít se samotným odvzdušňováním. U nízkých budov bychom měli začít odvzdušňovat radiátor nejblíže ke kotli a postupovat ke vzdálenějším.

Aby nedošlo k poškození podlahové krytiny, položíme pod radiátor hadr tak, aby případně unikající vodu z ventilu zachytil. Někdo doporučuje hadr omotat přímo kolem ventilu.

Odvzdušnění radiátoru bychom měli věnovat pravidelnou pozornost.

Za pomoci speciálního klíče či odpovídajícího šroubováku pomalu uvolníme odvzdušňovací ventil směrem doleva. Obvykle stačí jen půl otáčky. V tuto chvíli je vhodné pod ventilem držet připravenou nádobu, do které zachytíme případně unikající vodu. Jakmile dojde k uvolnění ventilu, ozve se syčení. Unikající vzduch může být horký, proto je třeba dávat pozor.

Po povolení odvzdušňovacího ventilu nejprve unikne vzduch a pak i trocha vody.

Jakmile syčení ustane, začne unikat voda. To je signál, že radiátor je odvzdušněný a je možné ventil uzavřít. Pokud bylo oběhové čerpadlo vypnuté, je možné jej znovu zapnout. Důležité je zkontrolovat, zda je tlak vody v topném okruhu dostatečný.

Úspěch se nedostavil?

Příprava na topnou sezónu -někdy je zapotřebí zásah instalatéra.

Někdy je třeba celý proces odvzdušňování opakovat ještě znovu. Pokud všechna otopná tělesa po zahájení vytápění nehřejí naplno ani po opakovaném odvzdušnění, je vhodné kontaktovat odborníka.