Každý zahradník má svou metodu, existují však univerzální rady, jak získat odolnější odrůdy nebo kultivary, které mají vyšší výnosnost. Kromě očkování je nejběžnější způsob pro dřeviny a ovocné stromy roubování. Podstatou celého procesu je přenést roub s přenášenou informací na jinou připravenou rostlinu, u ovocných stromů se nejčastěji používá k roubování jabloň. Právě na její podnož se následně připevňují rouby, které vytvoří novou korunu stromu s ještě bohatší úrodou.

Různé metody roubování

Roubování se může zdát složité a vzbuzuje u zahradníků-začátečníků obavy, ale zcela zbytečně. Navíc lze očekávat vyšší výnosnost, proto není nic snazšího než se pustit do práce. Existuje několik způsobů roubování. Mezi nejčastější patří roubování za kůru, jazýčkovou kopulací s dalšími dvěma řezy, plátkováním nebo na kozí nožku za kůru. Právě poslední zmiňovaná metoda je zvláště efektivní, proto si jí blíže představíme.

Metoda roubování na kozí nožku

Po výběru stromu na zahradě je důležité většinu hlavních větví odřezat asi 70-100 cm od kmene a tím připravit podnož na roubování. Na stromě zůstanou 2-3 hlavní větve, ze kterých bude strom čerpat další živiny, protože oslabená jabloň by mohla odumřít. Následně přistoupíme k řezu klínku hlubokého asi 4-6 cm do kůry, do kterého se bude vkládat roub. Použijte ideálně roubovací nůž. Na podnoži se tak vytvoří podle průměru několik klínků a vloží se naroubované větvičky pod kůru.

Připravení roubovaných větviček

Větvičky, které chcete roubovat, připravte roubovacím nožem a seřezejte do ploché špičky z jedné strany, aby se mohly dobře dostat pod kůru, ale současně přilnuly k podnoži ze dřeva. Následně rouby opatrně vložte do řezů pod kůru a oviňte vše provázkem, fólií nebo jinou páskou. Po dokončení roubování je vhodné řezy ošetřit štěpařským voskem, aby se zacelily rány a podpořilo se samotné srůstání. Uvidíte, že tato jednoduchá metoda přinese kýžený výsledek!